Birding in Extremadura

Birding in Extremadura is een portaal dat gecreëerd is door de Consejería de Turismo (Raad voor Toerisme) van de Junta van Extremadura en dat geweid is aan de promotie van het ornithologisch toerisme in deze regio. Alle nodige informatie over de verschillende vogelsoorten, hun hábitats, het aanbod van routes en tijdschema’s voor de meest interessante plaatsen voor het observeren van vogels en de aanbevolen periodes, de toeristische diensten en, ten slotte, al het nodige om onze ornithologische reis voor te bereiden en om het beste te halen uit ons verblijf in Extremadura is te vinden in de verschillende secties.

PROFESSIONAL SERVICES

DIGITAL PUBLICATIONS

BIRDING IN EXTREMADURA APP: ANDROID / IOS

Extremadura en de vogels

De autonome gemeenschap Extremadura wordt gezien als één van de belangrijkste gebieden voor vogels en daarom is het één van de meest gewilde bestemmingen voor amateur ornithologen en natuuraanbidders van de hele wereld. Zij worden aangetrokken door de mogelijkheid om de vogels in hun natuurlijke habitat van grote schoonheid te observeren en om daarnaast te genieten van het interessante culturele en historische erfgoed van Extremadura.

Het is zonder twijfel een echt ornithologisch paradijs waar de mediterrane vegetatie één van zijn beste exponenten vindt. Het weiland, het meest representatieve landschap van de regio, vervult een cruciale rol in de grote verscheidenheid van vogels waarvan vele soorten sterk aan deze waardevolle habitat verbonden zijn. Bovendien komt in dit een gebied een grote verscheidenheid aan habitats samen die een complex mozaïek vormen met de aanwezigheid van de berglandschappen van de Sierra Gredos, de uitgestrekte graslanden van de schiervlaktes, de dichte mediterrane bosformaties die nog steeds de hellingen van vele bergketens en oevers bedekken of het ingewikkelde netwerk van rivieren, zijrivieren van de Taag en de Guadiana, die gekenmerkt worden door grote stuwmeren. Het agrarische landschap completeert en verrijkt dit gevarieerde mozaïek en integreert harmonieus met de natuurlijke habitats en het valt op vanwege het belang voor de vogels, het verbouwen van regenafhankelijke granen en het verbouwen van geïrrigeerde gewassen, vooral rijst en maïs.

Als erkenning voor het ornithologische belang is 74,1% van het uitgestrekte gebied opgenomen op de inventarislijst van Belangrijke vogelgebieden van Spanje (SEO/BirdLife, 1995) omdat het hier zowel op nationaal als Europees gebied gaat om een uitzonderlijke situatie.

In Extremadura komen tot 385 vogelsoorten samen die gedurende de jaarlijkse cyclus te zien zijn (Prieta, J., Mayordomo, S., y Sánchez H. 2019). Hiervan worden 146 beschouwd als broedvogels, met inbegrip van de vogels die het hele jaar in de regio blijven (standvogels) en de broedende vogels die naar andere windstreken migreren om de winter door the brengen (seizoensvogels). De overwinterende vogels zijn met 104 soorten de tweede groep van belang aangezien de gematigde wintertemperaturen en de grote aanwezigheid van voedsel het mogelijk maken voor de regio om noordelijkere vogelpopulaties op te vangen of om toe te staan dat enkele broedvogels hier blijven gedurende de koudste maanden. Vanwege de gunstige ligging doorkruisen bovendien de trekroutes van veel soorten de regio. Tijdens hun trektocht naar de overwinteringsgebieden en broedgebieden vinden zij hier voedsel en rust.

Het belang van Extremadura in het behoud van enkele van de meest bedreigde vogelsoorten van Europa en de habitats waar zij leven en waar een groot deel van hen hun toevlucht vindt, moet ook benadrukt worden. Dit is het geval voor emblematische soorten zoals de Iberische keizerarend, de zwarte ooievaar, de zwarte gier, de havikarend, de aasgier, de kleine torenvalk, de grauwe kiekendief of grote trap.

Om het behoud van de meest bedreigde soorten en hun waardevolle habitats te garanderen heeft de Junta van Extremadura 71 speciale beschermingszones voor vogels (SBZ) aangewezen in navolging van de Europese richtlijn voor het behoud van de vogelstand (79/409/EEG). Dit netwerk van SBZ, één van de meest uitgebreide van het Iberische schiereiland, vertegenwoordigt momenteel 26,15% van het gebied van de regio met meer de 1.089.936 ha.