1. Extremadura en de vogels
  2. Bevloeide landbouwgrond

Bevloeide landbouwgrond

 

Bevloeide landbouwgrond

Aanbevolen periode: WINTER

In Extremadura bedraagt de oppervlakte van de bevloeide landbouwgrond 200.000 ha. Dit is mogelijk door het uitgebreide netwerk aan stuwdammen en kanalen in het stroomgebied van de rivier de Guadiana en in mindere mate van de Tajo.

Wat de vogels betreft, zijn de interessantste bevloeide landbouwgronden de maïs- en rijstvelden (Extremadura is met 25.000 ha op de tweede belangrijkste regio voor de rijstproductie), vooral in de winter. Na de oogst van deze gewassen (eind oktober en november), voeden de vogels zich voornamelijk met de korrels die achterblijven op het stoppelveld. Bovendien blijven de rijstvelden het grootste deel van de winter onder water, waardoor ze aantrekkelijke vochtige zones van ondiep water vormen. Hoewel deze gebieden worden gebruikt voor intensieve landbouw, herbergen ze aanzienlijke vogelpopulaties en een groot aantal soorten.

Enkele van de vogelsoorten die de winter in deze gebieden doorbrengen, zijn onder andere de kraanvogel, de grutto, de kleine mantelmeeuw, de kokmeeuw, de zwarte ibis, de blauwe reiger, de koereiger, de ralreiger, de kleine zilverreiger, de grote zilverreiger, de ooievaar, de grauwe gans, de pijlstaart, de slobeend en de kievit.

Van de steltlopers onderstrepen we de wulp, de steltkluut, de tureluur, de zwarte ruiter, de goudplevier, de watersnip en de kemphaan.

Onder de roofvogels verdienen de volgende populaties vermelding: de bruine kiekendief en de blauwe kiekendief, die beide hun slaapplaats in de rijstvelden bouwen, de grijze wouw, de buizerd, de zwarte wouw, het smelleken en de velduil.

Bepaalde ZEPA zijn exclusief aangewezen om de vogels van de bevloeide bouwlanden te beschermen, zoals de rijstvelden "Arrozales de Palazuelo y Guadalperales", de vlaktes "Vegas del Ruecas, Cubilar y Moheda Alta" en "Llanos de Zorita y Embalse de Sierra Brava".