1. Extremadura en de vogels
  2. Het Mediterrane bos

Het Mediterrane bos

 

Het Mediterrane bos

Aanbevolen periode: LENTEENWINTER

Het Mediterrane bos kan worden beschouwd als de habitat die de meeste gelijkenissen vertoont met de oorspronkelijke formaties die duizenden jaren geleden de streek van Extremadura bedekten. De ontwikkeling van de mens in de loop van de geschiedenis heeft er voor gezorgd dat het bos is geëvolueerd in andere en eveneens uiterst waardevolle vegetatiesoorten, zoals de graslanden, de struikgewassen of de weilanden.

De best bewaarde Mediterrane bossen zijn nog steeds te vinden op de hellingen en hooggelegen delen van sommige bergketens en in bepaalde riviervalleien. De meest voorkomende boomsoorten zijn de steeneik, de kurkeik en de spaanse eik, die steeds in hoge dichtheid voorkomen waardoor hun kruinen in elkaar overgaan. Meestal delen ze de bodem met talrijke heester- en struiksoorten, die soms zo sterk groeien dat het bos een ondoordringbare wirwar van planten wordt.

Sommige van de meest bedreigde vogelsoorten van het Iberische Schiereiland verkiezen deze habitat om te nestelen. Hier zoeken ze de bescherming die de dichte vegetatie van de berghellingen hen biedt. Dit is het geval van de monniksgier, de spaanse keizerarend of de zwarte ooievaar, die meestal grote bomen uitkiezen om hun nesten te bouwen.

Vaak bestaat het bos enkel uit bomen en is het struikgewas verdwenen. In dat geval komen vooral de typische bosvogels overvloedig voor: de gaai, de grote bonte specht, de kleine bonte specht, de draaihals, de boomklever, de boomkruiper, de gekraagde roodstaart, de kuifmees, de staartmees, de gewone vink of de appelvink. In de eikenbossen komt ook de bergfluiter voor.

Wanneer de struiklaag overvloedig is, zijn de voornaamste nestenbouwers de roodborst, de nachtegaal , de winterkoning of de zwartkop.

Dit is ook het ideale habitat voor verscheidene roofvogels, zoals de wespendief -vooral dan in de eikenbossen-, de sperwer, de havik, de ransuil en de bosuil. De meest representatieve ZEPA met dit soort vegetatie zijn: de bergketen "Sierra de San Pedro", "Monfragüe en de omliggende graslanden", de bergketen "Sierra de Villuercas" en de "vallei van de Guadarranque" en "Río Tajo Internacional y riveros".