1. Extremadura en de vogels
  2. Dorpen en steden

Dorpen en steden

 

Dorpen en steden

Aanbevolen periode: LENTE

Vele dorpen en steden van Extremadura zijn uitstekende plaatsen voor vogelwaarneming, omdat zich hier geschikte nestelgebieden en voedingsplaatsen bevinden. Af en toe kiezen de vogels historische gebouwen (kerken, paleizen, kastelen, huizen) uit om hun nest te bouwen, omwille van de vele holtes en steunvlakken. De enorme ooievaarsnesten in de klokkentorens van de kerken van Extremadura, zijn een van de meest representatieve beelden van de streek en geven blijk van de nauwe samenleving tussen vogels en de mens in deze regio.

De oude gebouwen herbergen ook aanzienlijke koloniën van de kleine torenvalk, die soms uit meer dan 50 koppels bestaan. Ze delen hun woonplaats met onder andere de kauw, de vale gierzwaluw, de gewone gierzwaluw  en kerkuil.

De grote bruggen, sommige uit de Romeinse tijd, bieden onderdak aan de alpengierzwaluw, zoals in de stad Mérida, waar hun populatie uit meer dan 70 exemplaren bestaat.

Op de plaatsen waar de rivier de Guadiana door Mérida en Badajoz loopt, hebben verscheidene reigersoorten (Bubulcus, Egretta, Ardea, Ardeola, Nyctycorax) hun rumoerige voortplantingskoloniën gevestigd, zonder zich ook maar iets van de menselijke activiteit aan te trekken. Deze koloniën kunnen uit meer dan 2.500 vogelkoppels bestaan en bieden zo een adembenemend spektakel voor ornithologen, maar ook voor de rest van de bewoners. Ook de koloniën van huiszwaluw in vele gebouwen en bruggen trekken de aandacht. Deze vogelsoort deelt de stadskernen met de boerenzwaluw en in de meest noordelijke dorpen ook met de rotszwaluw.

Extremadura is een van de weinige regio's in Europa met ZEPA binnen de stadskernen. Momenteel worden 17 dorpen en steden beschermd omwille van hun belang voor vogels, voornamelijk voor de koloniën van de kleine torenvalk. Een bezoek aan de steden Cáceres, Trujillo, Llerena en Zafra wordt warm aanbevolen, aangezien ze bovendien een toeristische trekpleister zijn. Ook in de historische gebouwen van Almendralejo (de kerk "Iglesia de la Purificación"), Acedera, Brozas, Belvís de Monroy, Fuente de Cantos, Garrovillas, Guareña, Ribera del Fresno, San Vicente de Alcántara, Saucedilla en Jaraíz de la Vera zijn belangrijke koloniën van de kleine torenvalk te vinden.